19 juni 2017

Lid worden

Voor wie is de vrijmetselarij geschikt?

Vooral voor mensen die niet uitgedacht zijn over zichzelf, hun eigenaardigheden en hun aardigheden. Die op zoek zijn naar antwoorden op existentiële vragen en zichzelf willen ontplooien in wisselwerking met anderen, binnen een broederschap van in hoofdzaak gelijkgestemde geesten. Daarnaast zijn zij gevoelig voor traditie en herhaling, zoals dat bij de beleving van rituelen van pas komt, zij zijn geïnteresseerd in communicatie met niet gelijkgestemden en hebben zeker het gevoel dat met rationaliteit niet altijd alles te zeggen valt. Zij zijn maatschappij gericht bijvoorbeeld door charitas te bedrijven of door actief te participeren in de samenleving en tenslotte spreekt het bijna voor zichzelf dat vrijmetselaren houden van serieuze gedachtewisselingen en plechtige ceremonieën maar staan uiteraard ook open voor vrolijkheid en zelfspot.

Hoe wordt iemand lid van Vrijmetselaarsloge l’union Fraternelle?

Bij loge l’union Fraternelle staan we altijd open voor mensen die zich onderscheiden door hun morele integriteit, die het vrij onderzoek genegen zijn en geen dogmas erkennen of inroepen. Leden van loge l’union Fraternelle (en andere vrijmetselaars) kunnen mogelijke kandidaten aanspreken maar er bestaat ook een andere manier: iemand die interesse heeft om vrijmetselaar te worden kan zélf met de loge contact opnemen. In beide gevallen wacht de kandidaat een uitvoerige procedure waarin zorgvuldig nagegaan wordt of l’union Fraternelle aan zijn verwachtingen kan beantwoorden en of de kandidaat aan de nodige criteria voldoet.

Wie zichzelf in onderstaande 7 voorwaarden herkent kan overwegen om verder te gaan op weg om vrijmetselaar te worden.

 • In het persoonlijk leven blijk geven van een a-dogmatische levensingesteldheid, van morele integriteit, van morele openheid en maturiteit.
 • Blijk geven van een daadwerkelijk sociaal engagement.
 • Zich in voelen, denken en handelen veranderingsbereid opstellen.
 • In elke medemens zijn gelijke erkennen en als dusdanig handelen (Rechten van de mens erkennen).
 • Streven naar een warm menselijk contact en broederlijkheid in een masculiene werkplaats.
 • Blijk geven van enige bereidheid om symbolen en rituelen te accepteren als facilitator voor de werkzaamheden.
 • Minstens 18 jaar oud zijn.

Interesse in lidmaatschap?

We maken graag kennis met u. Neem aub contact met ons op via ons contactformulier, we komen dan zo snel mogelijk bij u terug.

Tijdens verschillende kennismakingsgesprekken nodigen wij u uit om actief na te denken over de volgende vragen:

 • Wat zoek je in je leven en wat heb je daarvoor nodig?
 • Wat is je levensfilosofie en wat zijn je overtuigingen?
 • Wat weet je al van de vrijmetselarij? welk beeld heb je aan die kennis overgehouden?
 • Wat vind je van de broederschap die Vrijmetselarij biedt? Hoe zou dat in uw leven passen?

Uiteraard is het goed u hier nu al in te verdiepen.