12 juni 2017

Wat wij doen

Hoofddoelen vrijmetselarij

Enerzijds streven vrijmetselaren ernaar een beter mens te worden dus het verwerven van persoonlijke bewustwording door ontplooiing en zelfverwezenlijking wat leidt tot zelfkennis, gevoel voor maat en matiging en broederlijke opstelling en verdraagzaamheid, alsmede het besef van verantwoordelijkheid.

Anderzijds willen vrijmetselaren bijdragen tot een betere wereld door actieve individuele participatie in de samenleving, dit in het belang van de medemens.

Vrijmetselaren zijn niet dogmatisch, ze laten de ander vrij in diens overtuiging, ze brengen evenveel respect op voor diens opvattingen als voor die van zichzelf, ze zijn steeds meer op zoek naar meer en beter inzicht, ook indien dat nooit volledig zal kunnen zijn.

Vrijmetselaren hebben een gedeelde maatschappelijke visie, in hun kijk op de samenleving hebben zij tenminste een 5-tal elementen gemeen:

  • Zij zijn voor individuele vrijheid en mensenrechten.
  • Zij delen het besef dat alle mensen gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht achtergrond, persoonlijke aard en overtuiging
  • Vrijmetselaren zoeken naar wat hen verbindt en trachten weg te nemen datgene wat hen verdeelt.
  • Zij willen anderen steunen waar nodig en mogelijk.
  • Tenslotte streven zij naar een samenleving die als een broederschap functioneert.

Logebijeenkomsten

Loge L’Union Fraternelle komt tweewekelijks bij elkaar. De loge komt bij elkaar in de vorm van een “comparietie-avond” of een “Open loge”.

Comparitie

In de vrijmetselarij zijn wij gewend te compareren hetgeen een beleefde vorm van meningenvergelijk betekent, wij laten elkaar uitspreken en wisselen gedachten uit en hebben geen behoefte in het gesprek te winnen, zoals u dat wellicht bij debatteren herkent.

Op de comparitie-avonden vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een van de broeders leidt een thema in dat kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover. Om de gedachtewisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. De opzet van de logeavond is zo dat geen situatie van een spreker en  luisteraars ontstaat, maar een voortdurende dialoog, waarbij spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten bevorderd worden. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept wordt.

Vaak komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde op een comparitie-avond. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Na de comparitie wordt het officiële gedeelte afgesloten, waarna vaak nog geruime tijd nagepraat wordt onder het genot van een drankje.

Open loges

Naast de normale bijeenkomsten vindt een aantal malen per jaar een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Zo’n ritueel hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder. Aan de sfeervolle uitvoering wordt veel zorg besteed.

In de praktijk laat de beleving van een Open Loge zich niet makkelijk beschrijven. Het is een plechtige en voor vrijwel alle vrijmetselaren zeer indrukwekkende gebeurtenis die, afhankelijk van de persoon, een meer rationeel, meditatief of spiritueel aspect naar boven doet komen. We noemen het gebeuren in de Open Loge ritueel omdat er op een vastgelegde manier handelingen, teksten en symbolen gehanteerd worden. Bij iedere individuele deelnemer kan dat een ervaring met een andere intensiteit en kwaliteit teweeg brengen. Over één ding is men het na afloop vrijwel altijd eens; het is een zeer positief gewaardeerde ervaring.

Na afloop van een Open Loge wordt meestal gezamenlijk gegeten; het zogenaamde Broedermaal.